LUVE - PLAST, s.r.o. - Zpracování plastů vstřikovací technologií +420 518 625 714

Dotace

Stále pracujeme na modernizaci a udržení konkurenceschopnosti. Naše společnost při svém rozvoji také úspěšně využívá dotace z Evropské unie.

V lednu 2016 jsme úspěšně žádali v rámci programu Technologie, III. Výzva na rozvoj společnosti a zajištění konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím nákupu 6 ks moderních výrobních technologií s vysokými technickými a užitnými parametry pro efektivní výrobu plastových lisovaných produktů. V rámci projektu bylo pořízeno: hydraulický vstřikovací lis, drtič plastů, barvící zařízení, sušička materiálu, temperovací zařízení na formu a temperovací zařízení na horké vtoky.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit růst a posílení konkurenceschopnosti společnosti LUVE - PLAST a prostřednictvím nákupu moderních technologií tak přispět k rozvoji regionu a zvyšování zaměstnanosti v okrese Hodonín.

Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 3.060.000,00 Kč.

 


 

OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021369

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LUVE - PLAST, s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti provozu, potažmo pak výrobního procesu společnosti LUVE - PLAST, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 3 ks stávajících energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů za 1 ks nového energeticky méně náročného vstřikovacího lisu s manipulátorem a díky realizaci opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k instalaci FVE bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023980

Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LUVE - PLAST, s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti provozu, potažmo pak výrobního procesu společnosti LUVE - PLAST, s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1 ks stávající energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů za 1 ks nového energeticky méně náročného vstřikovacího lisu s manipulátorem a díky realizaci opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k instalaci FVE s akumulací do bateriového systému pro vlastní spotřebu podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006343

 

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008217

 

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001398

Vybudování FVE o výkonu 162,26 kWp v areálu společnosti LUVE - PLAST, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o výkonu 162,26 kWp bez akumulace energie na provozním objektu společnosti, což umožní společnosti pokrytí další části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

OP TAK Úspory energie I. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000293

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti LUVE - PLAST, s.r.o. - 1. projekt

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových dílů společnosti LUVE - PLAST, s.r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 1 ks stávajícího energeticky náročného vstřikovacího lisu za nové, moderní a energeticky úsporné zařízení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rychlý kontakt


Kancelář

+420 518 625 714


Provoz

+420 518 625 018


EMAIL

info@luve-plast.cz