LUVE - PLAST, s.r.o. - Zpracování plastů vstřikovací technologií +420 518 625 714

Služby

Společnost LUVE - PLAST, s.r.o. si uvědomuje, že základem úspěchu je bezchybná a příkladná spolupráce. Platí to jak pro úspěch vlastní, tak i pro úspěch našich partnerů. Během své dlouholeté výrobní činnosti jsme si toto tvrzení ověřili. Tato skutečnosti je nedílnou nehmotnou složkou naší výrobní činnosti. Proto klademe velký důraz na poskytování profesionálních a kvalitních služeb.

Naším cílem je:

"Být stabilním, kvalitním a profesionálním poskytovatelem služeb pro naše partnery jak na tuzemském trhu, tak i na trzích zahraničních."

Naše portfolium služeb obsahuje předvýrobní konzultaci samotného procesu, kdy podrobně analyzujeme postup výroby, navrhujeme výrobní postup a nastavujeme parametry výroby. Náš personál je připraven poskytnout i odborné poradenství. Během výroby s partnerem komunikujeme a konzultujeme postup a vývoj, dohlížíme na dodržování smluvených podmínek a staráme o bezproblémový chod. Po ukončení procesu spolupráce dále pokračuje předáním výroby zákazníkovi a předáním dokumentace.

Naše společnost disponuje možnostmi podílet se partnersky na realizaci projektů. Jsme připraveni nabídnout kapacity, zkušenosti a prostředky novým partnerům na rozšíření výroby, podporu výroby, analýzu situace a vývoj nového produktu jak v regionu blízkého okolí, tak i v rámci českého či zahraničního trhu.

Rychlý kontakt


Kancelář

+420 518 625 714


Provoz

+420 518 625 018


EMAIL

info@luve-plast.cz